13 februari 2018

Na een beoordeling van ons verificatierapport door de stichting Connekt bleek dat we door een slimme inzet van kennis en middelen in de afgelopen jaren een CO2 reductie hebben weten te realiseren van maar liefst 48%.

We mogen dus wel stellen dat de constante focus op het verhogen van de beladingsgraad, investeringen in een jonge vloot, scholing van medewerkers (zoals de training ‘het nieuwe rijden voor beroepschauffeurs) en de investeringen in LED verlichting in onze kantoren en magazijnen, zijn vruchten heeft afgeworpen.

We zien er naar uit om binnenkort – gezamenlijk met andere voorlopers op het gebied van duurzaamheid  –  de LEAN en Green star in ontvangst te mogen nemen.

Daarna gaan we gelijk de volgende uitdaging aan: onze ambitie ligt nu bij het behalen van de 2e LEAN en Green star, want bij Schotpoort dragen we graag ons steentje bij aan een betere leefomgeving voor mens en milieu!

Schotpoort Logistics, part of your Success.