10 juni 2022

8 Juni was het weer zo ver, de top 100 logistieke dienstverleners van Nederland werd bekendgemaakt. Waar we afgelopen jaar plek nummer 55 mochten bekleden mogen we dit jaar trots aankondigen dat wij 2 plekken gestegen zijn om nu plek 53 in de ranglijst bezet te houden. Dit mede door onze sterke innovatie

Innovatie en goed gebruik van technologie loont!

Na de classificering van vorig jaar was de verwachting van dit jaar dat Schotpoort constant zou blijven. We zagen immers als middelgroot familiebedrijf niet bijzonder veel stijging in onze kwantitatieve cijfers zoals sommige van de grote spelers in de markt. Echter, is het ons innovatief gebruik van technologie en digitale platforms wat ons laat uitblinken. Als logistiek dienstverlener specialiseren wij ons op het leveren van maatwerkoplossingen, altijd met het doel om een win-win situatie te creëren. Door middel van deze oplossingen zijn wij ervan overtuigd dat we op onze manier een onderdeel uitmaken van het succes van de klant.

Door het slim en effectief inrichten van onze digitale platforms wordt het voor ons makkelijker om alle diensten efficiënt te verlenen en om onze opdrachtgevers proactief te informeren. Ons eigen klantenportaal, schotportal, voorziet onze klant van veel zending informatie, op een volkomen transparante wijze.

Het blijven verbeteren en optimaliseren van onze systemen is een vereiste om een hoog serviceniveau aan onze klanten te kunnen aanbieden. Door continue onze data om te zetten in bruikbare en meetbare gegevens, zorgen we er voor dat we continu kunnen blijven sturen op efficiency en onze klanten kunnen voorzien van juiste en betrouwbare informatie.

Innovatie is een van de doorlopende thema’s van de top-100 logistieke dienstverleners, wij als logistieke sector, moeten immers – des te meer wegens de huidige capaciteitsproblematiek – ons werk steeds slimmer aanpakken om zo onze capaciteit ten volste te benutten. Dit is dan ook waarom wij breed inzetten op innovatie en het omzetten van onze data in bruikbare gegevens voor onze operatie. Hiermee waarborgen we dat we onze klanten kunnen blijven bedienen en onze maatwerkoplossingen kunnen blijven aanbieden.

Dankzij de innovatieve bedrijfsvoering van Schotpoort besloot het onderzoekspanel, wat betrokken was bij het opstellen van de ranking, ons voor de onderdelen Smart warehousing en Digitale platforms te belonen met de hoogst haalbare score van 5 sterren!

Net dat extra duwtje in de rug wat ons verzekerd dat we op de goede weg zijn, en natuurlijke een dik compliment voor de inzet van al onze collega’s. Met de voeten stevig op het juiste pad richten wij alvast onze blik op de toekomst.

De volledige ranglijst van 2022 vindt u hier