15 november 2022

Op dinsdag 15 november is Schotpoort Logistics gestart met een zero emissie transport pilot binnen Eerbeek.

Gedurende de pilot periode van een week, beoogt Schotpoort Logistics inzichtelijk te maken, wat het kilowattage verbruik van een elektrische vrachtwagen is tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden die zij voor de verschillende fabrieken in Eerbeek uitvoert.

Schotpoort Logistics zal de komende dagen een VDL Fte 210 4x2 elektrische vrachtwagen van Schotpoort Connect inzetten om het daadwerkelijke verbruik tijdens verschillende werkzaamheden in kaart te brengen. Zo zal de elektrische vrachtwagen onder andere worden ingezet voor het pendelen van gereed product tussen de fabrieken van DS Smith Packaging, Folding Boxboard, en het Schotpoort Logistics warehouse aan de Kollergang evenals tussen de fabriek van de Jong Paper de Hoop en het LCE opslagterrein alwaar de rollen papier voor de Jong Paper de Hoop worden opgeslagen.

Samen met de papierfabrieken, DS Smith Packaging, Folding Boxboard en de Jong Paper de Hoop stelt Schotpoort zich ten doel om de dorpskern van Eerbeek te ontlasten, de leefbaarheid te verbeteren en de industrie te verduurzamen. Het elektrificeren van het pendelverkeer draagt bij aan deze doelstellingen. Het pendelverkeer binnen Eerbeek wordt hierdoor immers volledig emissievrij en geluidsarm. Één van de projecten onder de vlag van Eerbeek Loenen 2030 (www.eerbeekloenen2030.nl).

Door op voorhand te valideren of de theoretische inschattingen qua kilowattage verbruik van de elektrische vrachtwagen overeenkomen met het verbruik in de praktijk, zorgt Schotpoort Logistics er voor dat de juiste keuzes gemaakt kunnen worden bij de aanschaf van elektrisch pendelmaterieel in de nabije toekomst.

 
Foto Boven: Thijs te Kampe (links) van Schotpoort Logistics en Colin Hartog (rechts) kijken samen bij een pendeltest tussen de fabriek van DJP de Hoop en de opslaghallen op het LCE terrein in Eerbeek.

Foto Onder: Edwin Mulder (links) en Thijs te Kampe (rechts) aanwezig bij de opstart van de pendelpilot tussen de fabriek van DS Smith packaging in Eerbeek en de opslaglocatie van Schotpoort Logistics aan de Kollergang.