Coronavirus

Update Coronavirus: Maatregelen en aangescherpte huisregels

Het coronavirus (COVID-19) is helaas enkele weken geleden ook in Nederland geconstateerd en blijft zich voorlopig uitbreiden. Bij Schotpoort Logistics hebben wij de gezondheid van onze medewerkers, klanten, partners en toeleveranciers hoog in het vaandel staan. Wij hebben dan ook de nodige maatregelen genomen om de impact van het coronavirus op onze organisatie evenals onze klanten zoveel als mogelijk te beperken.

Via deze weg willen wij u graag informeren over deze maatregelen, evenals de gevolgen die het virus mogelijk heeft voor de diensten die wij aan u leveren.

Welke maatregelen treft Schotpoort in verband met het Coronavirus?

Schotpoort Logistics volgt als organisatie nauw de ontwikkelingen en houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM. In de praktijk heeft dit er toe geleid dat wij als organisatie de volgende maatregelen hebben genomen.

1. Alle medewerkers zijn geïnformeerd met betrekking tot het belang van (extra aandacht voor) de persoonlijke hygiëne

2. Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over hoe te handelen in het geval van gezondheidsklachten.

3. Op elk van onze locaties is alcoholhoudende handspray beschikbaar.

4. Op elk van onze locaties zijn posters opgehangen met daarop de belangrijkste RIVM richtlijnen ten behoeve van het voorkomen van verspreiding van het virus. Wij verwachten van zowel onze medewerkers als klanten, partners en toeleveranciers die ons bezoeken dat zij zich houden aan de op deze posters vermelde richtlijnen.

5. Voor onze chauffeurs zijn pakketjes met hygiëne producten samengesteld, met daarin alcoholhoudende handspray of desinfecterende doekjes, rubberen handschoenen en een mondkapje.

6. Toegangsdeuren naar onze kantoren & magazijnen zijn gesloten voor externen. Chauffeurs worden zoveel als mogelijk verzocht om in de kabine van de auto te blijven gedurende laden en lossen (noodzakelijk gebruik van sanitaire voorzieningen blijft wel mogelijk).

7. Afspraken worden zoveel als mogelijk niet fysiek, maar via alternatieve communicatiekanalen gehouden, dan wel uitgesteld.

8. Een noodplan in verband met continuïteit van de bedrijfsvoering is opgesteld, en een deel van het kantoorpersoneel werkt vanuit huis, om zodoende de doorgang van operationele processen te kunnen waarborgen, mocht het coronavirus op (één van) onze locaties worden vastgesteld.

Wat voor invloed heeft het Coronavirus op de door Schotpoort Logistics geleverde diensten?


Momenteel heeft het virus slechts een beperkte invloed op onze dienstverlening. Met name transporten van en naar Italië blijken moeilijk uitvoerbaar. De invloed die het virus de komende tijd op de beschikbare capaciteit binnen de transportmarkt gaat hebben is nog moeilijk voorspelbaar. Afhankelijk van de verdere ontwikkeling van het coronavirus in Europa, kan het zo zijn dat er wegens deze buitengewone omstandigheden gevallen optreden waarin wij afgesproken doorlooptijden niet kunnen nakomen, of geboekte zendingen niet kunnen transporteren. Mocht het virus impact hebben op de uitvoering van de dienstverlening voor uw organisatie, dan zullen wij u zo vroeg als mogelijk informeren.

Wij  hopen door middel van voornoemde maatregelen de invloed van het coronavirus op onze dienstverlening voor u tot een minimum te beperken. Mocht het coronavirus onverwacht gevolgen hebben voor uw organisatie, dan horen wij dit ook graag zo spoedig mogelijk zodat wij gezamenlijk de benodigde maatregelen kunnen treffen.

Wij sympathiseren met de getroffenen en hopen dat de situatie rondom het virus spoedig stabiliseert en verbetert, en houden u op de hoogte in het geval er wijzigingen zijn in de door ons genomen maatregelen, of aangaande onze dienstverlening voor uw organisatie.

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog aanvullende vragen hebben kunt u contact opnemen met onze afdeling sales via sales@schotpoortlogistics.eu.

Delen via social media